Tłumaczenia dokumentów

Profesjonalne tłumaczenie dokumentów, tłumaczenie dokumentacji

Dokumenty to ważne nośniki informacji, które stanowią potwierdzenie zaistnienia jakiegoś zjawiska lub stanu rzeczy. Z prawnego punktu widzenia, odgrywają istotną rolę w codziennym życiu, mogą być poświadczeniem zdobytego wykształcenia, odbytych kursów lub szkoleń czy stanu cywilnego. Najczęściej mają formę pisma, w którego treści znajdują się niezbędne informacje i oznaczenia, potwierdzające zaistnienie danego faktu, takie jak daty, podpisy czy pieczęcie.

Oferujemy profesjonalne tłumaczenie dokumentacji zarówno szkolnej (świadectwa, certyfikaty), jak i urzędowej (akty urodzenia, akty zgonu, dowody tożsamości, prawa jazdy), a także pism prawno-administracyjnych (pozwy, akty notarialne, orzeczenia sądowe), dokumentacji medycznej (opinie medyczne, zaświadczenia lekarskie), firmowej (pełnomocnictwa, dokumenty statutowe) czy finansowej (raporty, sprawozdania).

Tylko kompetentni tłumacze – tłumaczenie dokumentacji

Przy tłumaczeniach dokumentów stawiamy na wykwalifikowanych tłumaczy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, ale i specjalizujących się w wielu dziedzinach. Daje to pewność profesjonalnego tłumaczenia na najwyższym poziomie, które będzie zgodne z oryginalnym przekazem dokumentu, a zarazem zrozumiałe. Samo tłumaczenie dokumentów to za mało – tłumacz musi wykazać się także znajomością terminologii oraz obowiązujących praw, wiedzą merytoryczną z danego zakresu i umiejętnościami stylistycznymi.


Rzetelni i kompetentni tłumacze w wąskich specjalizacjach

Współpraca ze specjalistami – przedstawicielami różnych branż i dziedzin nauki 

Dedykowany opiekun projektu w przypadku obszernych tłumaczeń

Przygotowanie merytoryczne przed przystąpieniem do realizacji tłumaczenia

Precyzja i dbałość o najdrobniejsze szczegóły tłumaczenia

Tłumaczenie dokumentacji przez tłumaczy przysięgłych

Tłumaczenie dokumentów to element tłumaczeń specjalistycznych, które wymagają szczególnej staranności i dbałości o każdy element, aby gotowe dokumenty mogły spełniać swoją rolę. Niekiedy tłumaczenia zwykłe nie są wystarczające, a dany organ państwowy czy instytucja wymaga tłumaczenia przysięgłego. Pieczęć tłumacza przysięgłego na tłumaczonej dokumentacji nadaje jej moc prawną.

Nasi specjaliści wykonują tłumaczenie przysięgłe w wielu dziedzinach i obszarach specjalizacyjnych, zachowując przy tym pełen profesjonalizm i najwyższą jakość.

Przekładów przysięgłych, czyli uwierzytelnionych, może dokonywać tylko tłumacz, który zdał egzamin państwowy i figuruje na liście tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości. Dodatkowo, musi być obywatelem Polski lub kraju członkowskiego UE, posiadać wyższe wykształcenie oraz pełną moc prawną. Nie może być osobą karaną.

Ważnym aspektem wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest także obowiązek stałego kształcenia się i doskonalenia swojego warsztatu. Ma to bezpośredni związek z nieustającą ewolucją języka i postępem technologicznym. Tłumaczenie dokumentacji wymaga stałego poszerzania horyzontów i wiedzy tłumacza.

Tłumaczenie dokumentów – jakie dokumenty tłumaczymy?

Tłumaczenie dokumentacji przez tłumaczy przysięgłych

 1. Dokumenty poświadczające wykształcenie:
  – świadectwa i dyplomy,
  – certyfikaty,
  – indeksy.
 2. Dokumenty firmowe:
  – dokumenty statutowe,
  – pełnomocnictwa,
  – wpisy do KRS, CEIDG,
  – zaświadczenia REGON, NIP,
  – zaświadczenia ZUS, US.
 3. Dokumentacja samochodowa:
  – umowy kupna/sprzedaży,
  – karty pojazdu,
  – dokumenty rejestracyjne,
  – polisy ubezpieczeniowe.

4. Dokumentacja medyczna:
– orzeczenia i zaświadczenia lekarskie,
– zaświadczenia z Izby Lekarskiej,
– opinie medyczne.

5. Dokumenty finansowe:
– raporty i sprawozdania,
– audyty,
– wyciągi bankowe.

6. Dokumenty urzędowe, administracyjne, sądowe:
– akty stanu cywilnego – akty urodzenia, małżeństwa, zgonu,
– dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy,
– akty notarialne, pełnomocnictwa, odpisy z ksiąg wieczystych, testamenty, akty własności,
– dokumentacja sądowa, postanowienia sądu, akty oskarżenia, wyroki sądowe, zaświadczenia o niekaralności.

Tłumaczenie dokumentów, tłumaczenie dokumentacji

Dokumenty przetłumaczone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego nabierają mocy prawnej i mogą być używane jako oficjalny, pełnowartościowy dokument. To szczególnie ważne w postępowaniach sądowych, administracyjnych, przy sprawach spadkowych, a także rejestracji zakupionych za granicą aut.

Pomożemy w ustaleniu, czy dany dokument wymaga tłumaczenia przysięgłego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości podczas indywidualnej konsultacji. Zapraszamy do kontaktu.

Tłumaczenie dokumentów – gwarancja poufności i bezpieczeństwo

Nasze tłumaczenia dokumentów cechuje atrakcyjna cena oraz najwyższa staranność przekładu z zachowaniem wszelkich standardów. Nasi specjaliści oferują tłumaczenia na wszystkie języki europejskie. Zapewniamy pełną dyskrecję i poufność przekazywanych informacji oraz ich pełne bezpieczeństwo. Wszystkie zlecenia wykonujemy terminowo i precyzyjnie, dbając o satysfakcję naszych Klientów. Tłumaczenie dokumentów to jedna z naszych specjalności.

Tłumaczenie dokumentacji – jak wygląda proces?

1. Dostarczenie dokumentów

Tłumaczenie dokumentów można zlecić poprzez wygodny formularz, który znajduje się na naszej stronie internetowej lub dostarczyć je osobiście – do naszego biura w Lublinie.

2. Wstępna wycena i ustalenie terminu

Po analizie dokumentów, dokonamy wstępnej wyceny zleconego tłumaczenia oraz ustalimy dogodny termin jego wykonania. Cena i czas oczekiwania mogą różnić się w zależności od specyfiki, ilości i stopnia złożoności dokumentów.

3. Akceptacja i wykonanie

Po zaakceptowaniu terminu wykonania i przewidywanej ceny przez obie strony, przechodzimy do procesu tłumaczenia dokumentów. Przykładamy ogromną wagę do rzetelności i terminowości wykonywanych tłumaczeń.

4. Odbiór gotowego tłumaczenia

O wykonaniu zlecenia informujemy niezwłocznie. Przetłumaczone dokumenty zawierają wszystkie niezbędne elementy, dzięki którym stają się pełnoprawnymi dokumentami i spełniają swoją funkcję.

Cenimy jasne zasady współpracy oraz sprawną komunikację!