Tłumaczenia przysięgłe

  • Tylko doświadczeni i kompetentni tłumacze
  • Precyzja i terminowość
  • Poufność i bezpieczeństwo
  • Wszystkie języki europejskie
  • Atrakcyjne ceny

PISEMNE I USTNE TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Inaczej uwierzytelnione lub poświadczone – to tłumaczenia, które mogą być wykonywane tylko przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego na tłumaczonym dokumencie powodują, że zyskuje on moc prawną. Bez poświadczenia dokument może być uznany za nieważny.

Czytaj więcej

Tłumaczenia uwierzytelnionego wymagają przede wszystkim dokumenty urzędowe (akty małżeństwa, urodzenia, zgonu, świadectwa i dyplomy, testamenty, odpisy, akty notarialne, akta procesowe, prawa jazdy, zaświadczenia lekarskie, dokumenty samochodowe itp.), jak również wszelkiego rodzaju pełnomocnictwa czy podstawowe dokumenty firmowe (np. dokumenty rejestracji spółki, statuty, umowy handlowe lub o zachowaniu poufności itp.).

W Biurze Tłumaczeń AGIT oferujemy pełen zakres usług w obszarze tłumaczeń uwierzytelnionych. Obsługujemy zarówno podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych. Na każdym etapie współpracy jesteśmy pomocni i otwarci na sugestie klientów. Nasi tłumacze są wybitnymi specjalistami w zakresie obsługiwanych języków oraz posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń uwierzytelnionych. Dodatkowo stale doskonalą swoje umiejętności w ramach szkoleń i kursów. Prawie wszyscy oprócz dyplomów magistra filologii dysponują tytułami naukowymi o wyższej randze. Naszą dewizą jest stały rozwój, a to gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług.

KWALIFIKACJE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO 

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która obowiązuje od 2005 roku.
Zgodnie z jej zapisami przekładów uwierzytelnionych może dokonywać tłumacz przysięgły, który zdał egzamin państwowy i został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości. Dodatkowo musi on posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE, mieć pełną zdolność do czynności prawnych i wykształcenie wyższe, doskonale znać język polski oraz obcy, a także nie być karanym. 
Zgodnie z ustawą na tłumaczu przysięgłym spoczywa również obowiązek stałego doskonalenia swoich umiejętności. Mając na uwadze fakt, że język ewoluuje i podlega nieustannym zmianom, a technologie stale idą do przodu konieczność sprostania temu zadaniu wydaje się być zupełnie oczywista.

Czytaj więcej

Decydując się na współpracę z nami mogą mieć Państwo pewność, że powierzają swoje dokumenty profesjonalistom. Wszyscy nasi tłumacze przysięgli są specjalistami godnymi najwyższego zaufania. Swoje zadania wykonują z najwyższą starannością, z zachowaniem wymagań jakościowych, wynikających z przepisów prawa. Wszystkie tłumaczone przez nas dokumenty zostają uznane przez organy administracji państwowej, instytucje i urzędy.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE PISEMNE

Większość realizowanych przez nasze biuro tłumaczeń uwierzytelnionych to tłumaczenia pisemne. Tłumacz poświadcza w nich swoim podpisem i pieczęcią zgodność sporządzonego tłumaczenia z dokumentem źródłowym. Tłumaczenie obejmuje oprócz tekstu wszelkie pozostałe elementy dokumentu, takie jak podpisy, pieczęcie i pozostałe adnotacje.

JAKIE DOKUMENTY TŁUMACZYMY?

  • Dokumenty urzędowe, administracyjne i sądowe: dokumentacja sądowa, akty notarialne, pełnomocnictwa, odpisy z ksiąg wieczystych, testamenty, postanowienia sądu, akty oskarżenia, wyroki sądowe, zaświadczenia o niekaralności, dyplomy, certyfikaty, świadectwa szkolne, świadectwa stwierdzające kwalifikacje, indeksy, polisy ubezpieczeniowe, tytuły własności, prawa jazdy, dokumenty rejestracyjne samochodów, karty pojazdu, umowy kupna / sprzedaży
  • Dokumentacja medyczna: zaświadczenia lekarskie, dokumenty na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych, zaświadczenia z izby lekarskiej, opinie medyczne
  • Dokumenty firmowe: wpisy do CEIDG, KRS, dokumenty statutowe, zaświadczenie REGON, NIP, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US, pełnomocnictwa.
  • Dokumentacja finansowa: raporty, audyty, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe.

WSPÓLNIE ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE NAJLEPIEJ DOPASOWANE DO PAŃSTWA POTRZEB.

Tłumaczenia uwierzytelnione szablonowe

Szczególnie korzystne cenowo jest zlecenie nam uwierzytelnionego tłumaczenia szablonowego. W przypadku tego rodzaju tłumaczeń stosujemy ceny promocyjne a w przypadku tłumaczeń z i na język angielski nie pobieramy prowizji od stawek. Dzięki temu stawki, które proponujemy, należą do najniższych na rynku, i zaczynają się już od 25 zł za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego. 


Sprawdź jakie dokumenty szablonowe tłumaczymy:

Akty urodzenia, akty małżeństwa, wyciągi z ksiąg wieczystych, dyplomy, świadectwa szkolne, maturalne, świadectwa pracy, tytuły zawodowe, książeczki spawacza, elektryka, świadectwa stwierdzające kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenie z izby lekarskiej, 

Czytaj dalej

indeksy, karty przebiegu studiów,  prawa jazdy, dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, umowy kupna/sprzedaży, karty pojazdu), zaświadczenia o niekaralności, polisy ubezpieczeniowe, opisy przebiegu ubezpieczenia – PZU, Warta, TUW, Compensa, Samopomoc, MTU, podstawowe dokumenty firmowe (zaświadczenie REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru handlowego – KRS, zaświadczenie o niezaleganiu  z ZUS i US,  tytuł własności, akty urodzenia, ślubu z USA, Kanady, dowód rejestracyjny z Wielkiej Brytanii, P60, wyciąg z banku i inne.


Tłumaczenia przysięgłe ustne:

Nasze biuro świadczy również usługę poświadczonych tłumaczeń ustnych. 

Realizujemy ją na potrzeby urzędów, organów ścigania, służb celnych, sądów i innych instytucji, czyli wszędzie tam, gdzie komunikacja pociąga za sobą skutki prawne.

Czytaj dalej

Asysta tłumacza przysięgłego może być potrzebna m.in. u notariusza podczas odczytywania aktów notarialnych lub w urzędzie stanu cywilnego, gdy związek małżeński zawierają osoby o różnych narodowościach. Podobnie z usług tłumacza przysięgłego skorzystać można podczas teoretycznego egzaminu na prawo jazdy, oficjalnych zebrań (np. zgromadzeń akcjonariuszy) czy przy zawieraniu międzynarodowych umów.

Jak rozlicza się tłumaczenie przysięgłe?

Podstawowym kryterium rozliczenia tłumaczenia przysięgłego pisemnego jest liczba znaków na stronie. Jedna strona tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków ze spacjami (ustalone urzędowo), podczas gdy jedna strona tłumaczenia zwykłego lub specjalistycznego to 1600 znaków ze spacjami. 

Liczba stron tłumaczenia podawana jest z dokładnością do pół strony, zaokrąglając w górę. Często na wycenę wpływa również liczba stron i dokumenty bardziej obszerne liczone są według preferencyjnej stawki.
W przypadku tłumaczenia przysięgłego ustnego podstawą rozliczenia jest każda rozpoczęta godzina pracy lub obecności tłumacza. Zatem w przypadku, jeśli tłumaczenie trwało 2 godziny i 10 minut – podstawą do wyliczenia kwoty będą 3 godziny.


Na jakie języki tłumaczymy?

Wykonujemy tłumaczenia w większości możliwych kombinacji językowych.

Zachęcamy do przesłania zapytania w celu sprawdzenia, czy możemy zapewnić tłumaczenie na język, którym jesteście Państwo zainteresowani.

Nasze doświadczenie, terminowość i uczciwość uczyniły nas niezawodnym stałym partnerem dla wielu organizacji i instytucji.