Nauki społeczne

AGIT – BIURO TŁUMACZEŃ W OBSZARZE NAUK SPOŁECZNYCH

 • Tłumacze z doświadczeniem w realizowaniu usług w obszarze nauk społecznych
 • Wsparcie najnowocześniejszych narzędzi CAT (spójność dokumentu, terminowość realizacji, glosariusze z fachową terminologią)
 • Najwyższa staranność podczas realizacji tłumaczeń 
 • Poufność danych na każdym etapie realizacji zlecenia
 • Kontrola jakości AGIT: korekta i redakcja przez native speakerów
 • Dedykowany opiekun projektu przy dużych zleceniach tłumaczeniowych

Nauki społeczne są zbiorem dyscyplin akademickich, których celem jest poznanie człowieka i jego zachowań na poziomie społecznym i indywidualnym, oraz określenie prawidłowości kierujących rozwojem społeczeństw. Ten szeroki zbiór dyscyplin obejmuje m.in.: ekonomię, etnografię, geografię, historię, nauki prawne, pedagogikę, politologię, psychologię, religioznawstwo, socjologię i stosunki międzynarodowe. Popularyzacja wiedzy w tych dziedzinach na skalę międzynarodową, która jest możliwa dzięki powszechnemu dostępowi do internetu oraz trendowi internacjonalizacji uczelni wyższych, generuje duże zapotrzebowanie na specjalistyczne tłumaczenia zarówno pisemne jak i ustne.

Nasi tłumacze realizujący zlecenia na rzecz pracowników akademickich oraz instytutów badawczych i opiniotwórczych często sami wywodzą się ze środowisk naukowych. Tłumaczenia prac naukowych, publikacji i opracowań z zakresu nauk społecznych wymagają bowiem nie tylko perfekcyjnej znajomości języka docelowego obejmującej specjalistyczną, naukową terminologię, ale i wiedzy w zakresie dziedziny będącej przedmiotem tłumaczenia. Dodatkowo tłumaczenia prac naukowych wymagają znajomości standardów i konwencji stylistycznych pisma akademickiego oraz metodologii właściwej dla danej gałęzi nauki zarówno w języku źródłowym jak i docelowym. Opracowaniu przez tłumaczy oprócz treści dokumentu podlegają także przypisy, cytaty, bibliografie. Jeśli dokument źródłowy zawiera materiały graficzne z wymagającymi przetłumaczenia napisami – dzięki usłudze OCR wyodrębniamy je z grafiki, tłumaczymy i wklejamy z powrotem, tak aby układ dokumentu docelowego był jak najbardziej zbliżony do układu w tekście źródłowym. Jest to istotne szczególnie w przypadku dokumentów zawierających schematy, wykresy, statystyki, zapisy matematyczne, fotografie czy tabele.

Czytaj dalej

Przy realizacji dużych projektów nasi tłumacze pracują z tzw. systemami pamięci tłumaczeniowej, które umożliwiają tworzenie glosariuszy oraz dbają o zachowanie spójności tłumaczenia. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii w procesie tłumaczenia i wspierających je rozwiązań programowych w zarządzaniu projektem oferujemy naszym klientom sprawną, wysokiej jakości obsługę na korzystnych warunkach.

Dla kogo najczęściej wykonujemy tłumaczenia w obszarze nauk społecznych?

Odbiorcą naszych usług tłumaczeniowych w dziedzinie tłumaczeń naukowych są autorzy wydawnictw popularnonaukowych oraz pracownicy naukowi, doktoranci, studenci i uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe.

Jakie tłumaczenia w obszarze nauk społecznych najczęściej wykonujemy? 

Specjalistyczne tłumaczenia naukowe pisemne:

 • Prace naukowe, w tym prace dyplomowe i rozprawy doktorskie
 • Eseje i artykuły
 • Autoreferaty i monografie
 • Sprawozdania z badań i recenzje
 • Podręczniki i czasopisma
 • Materiały edukacyjne
 • Protokoły badań
 • Wykłady i prezentacje

Specjalistyczne tłumaczenia ustne:

 • Tłumaczenie konsekutywne podczas seminariów
 • Tłumaczenia symultaniczne podczas konferencji i kongresów 
 • Tłumaczenie konsekutywne (lub symultaniczne) prezentacji

Skład graficzny DTP

Dla tłumaczeń obejmujących przygotowanie do publikacji oferujemy pełne wsparcie graficzne. Przetłumaczoną publikację możemy przygotować do druku, a usługa ta obejmuje również dostosowanie wszelkich materiałów graficznych do rynku docelowego.

NA JAKIE JĘZYKI TŁUMACZYMY?

Wykonujemy tłumaczenia w większości możliwych kombinacji językowych.

Zachęcamy do przesłania zapytania w celu sprawdzenia, czy możemy zapewnić tłumaczenie na język, którym jesteście Państwo zainteresowani.

Zachęcamy do kontaktuNasz know-how, terminowość i uczciwość uczyniły nas niezawodnym stałym partnerem dla wielu firm.

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Nasi tłumacze są do Państwa dyspozycji -> KONTAKT