Edukacja

AGIT – NIEZAWODNY PARTNER W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ DLA BRANŻY EDUKACYJNEJ

 • Tylko kompetentni tłumacze z udokumentowanym doświadczeniem w wąskich specjalizacjach
 • Współpraca ze specjalistami – konsultantami z branży (pracownicy naukowi, metodyści, dydaktycy)
 • Rzetelność i wysoka precyzja tłumaczenia
 • Wsparcie oprogramowania CAT (spójność terminologii i szybsze tempo pracy)
 • Przygotowanie merytoryczne przed przystąpieniem do realizacji tłumaczenia
 • Dedykowany opiekun klienta przy realizacji dużych projektów tłumaczeniowych

Globalizacja i rosnąca migracja odcisnęły swoje piętno na placówkach i instytucjach działających w branży edukacyjnej. Realizują one coraz więcej projektów ukierunkowanych na umiędzynarodowienie, co implikuje konieczność zapewnienia dostępności wiedzy i informacji szerokiemu gronu odbiorców o zróżnicowanych narodowościach. Nieodzowne okazuje się być wsparcie profesjonalnych biur tłumaczeń, które w zależności od konieczności – wiernie i z dbałością o najdrobniejsze szczegóły tłumaczą rozprawy naukowe lub – jeśli tłumaczenie skierowane jest do obcojęzycznych odbiorców korzystających z oferty edukacyjnej – dokonują odpowiedniej adaptacji tekstów źródłowych by jak najlepiej odpowiadały na potrzeby odbiorców.

Naszą ofertę tłumaczeniową w obszarze szkolnictwa i edukacji kierujemy do dwóch głównych grup odbiorców: 

Placówki edukacyjne i instytucje naukowe – które ze względu na umiędzynarodowienie muszą zadbać o zapewnienie dostępu do informacji obcojęzycznym odbiorcom. W odpowiedzi na potrzeby tej grupy docelowej lokalizujemy treści na stronach internetowych oraz tłumaczymy materiały marketingowe stosując zasady transkreacji. Zapewniamy również profesjonalne i rzetelne tłumaczenia materiałów dydaktycznych, dokumentów wewnętrznych lub do komunikacji z uczniami lub studentami i rodzicami.

Pracownicy dydaktyczni placówek edukacyjnych i instytutów naukowych, pracownicy naukowi, doktoranci i studenci – na ich potrzeby dokonujemy tłumaczeń różnego rodzaju prac naukowych, rozpraw, referatów, wykładów, czasopism, esejów i podręczników. Naukowe tłumaczenia specjalistyczne zlecamy tylko tłumaczom specjalizującym się w tłumaczeniach z danej dziedziny. Przy ich realizacji wymagana jest perfekcyjna znajomość języka docelowego i specjalistycznej naukowej terminologii oraz wiedza w zakresie dziedziny będącej przedmiotem tłumaczenia. Tłumacz specjalizujący się w tłumaczeniach z obszaru nauk ścisłych nie będzie właściwym specjalistą do wykonania tłumaczenia dotyczącego socjologii lub historii. Rzetelnie podchodzimy do doboru tłumaczy pracujących przy projektach. Dzięki temu możecie mieć Państwo pewność, że przetłumaczony tekst będzie jasny, zrozumiały i napisany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danej dziedzinie.

Przy realizacji dużych projektów nasi tłumacze pracują z tzw. systemami pamięci tłumaczeniowej, które umożliwiają tworzenie glosariuszy oraz dbają o zachowanie spójności tłumaczenia. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii w procesie tłumaczenia i wspierających je rozwiązań programowych w zarządzaniu projektem oferujemy naszym klientom sprawną, wysokiej jakości obsługę na korzystnych warunkach.

Jakie tłumaczenia w obszarze tłumaczeń dla branży edukacyjnej najczęściej wykonujemy? 

Lokalizacja treści na stronach internetowych

Tłumaczenia materiałów marketingowych

Tłumaczenia dokumentacji wewnętrznej i obiegu zewnętrznego

Tłumaczenia e-learningu

Specjalistyczne tłumaczenia naukowe pisemne

 • Prace naukowe, dyplomowe i rozprawy doktorskie
 • Eseje i artykuły
 • Autoreferaty i monografie
 • Sprawozdania z badań i recenzje
 • Podręczniki i czasopisma
 • Materiały edukacyjne
 • Protokoły badań
 • Wykłady i prezentacje

Specjalistyczne tłumaczenia ustne:

 • Tłumaczenie konsekutywne podczas szkoleń i seminariów
 • Tłumaczenia symultaniczne podczas konferencji i kongresów 
 • Tłumaczenie konsekutywne (lub symultaniczne) prezentacji

Skład graficzny DTP

Dla tłumaczeń obejmujących przygotowanie do publikacji oferujemy pełne wsparcie graficzne. Przetłumaczoną publikację możemy przygotować do druku, a usługa ta obejmuje również dostosowanie wszelkich materiałów graficznych do grupy docelowej.

NA JAKIE JĘZYKI TŁUMACZYMY?

Wykonujemy tłumaczenia w większości możliwych kombinacji językowych.

Zachęcamy do przesłania zapytania w celu sprawdzenia, czy możemy zapewnić tłumaczenie na język, którym jesteście Państwo zainteresowani. Zachęcamy do kontaktuNasz know-how, terminowość i uczciwość uczyniły nas niezawodnym stałym partnerem dla wielu firm.

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Nasi tłumacze są do Państwa dyspozycji -> KONTAKT