Prawo i sądownictwo

AGIT – BIURO TŁUMACZEŃ DLA BRANŻY PRAWNEJ

 • Tylko tłumacze z wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w realizowaniu usług dla branży prawnej
 • Wsparcie najnowocześniejszych narzędzi CAT (spójność dokumentu, terminowość realizacji, glosariusze z fachową terminologią)
 • Najwyższa staranność podczas realizacji tłumaczeń prawniczych
 • Poufność danych na każdym etapie realizacji zlecenia
 • Kontrola jakości AGIT: korekta i redakcja przez native speakerów
 • Dedykowany manager projektu przy dużych zleceniach

Tłumaczenia prawnicze wymagają od tłumaczy szczególnych kompetencji. Teksty prawne charakteryzuje wysoki poziom abstrakcji, złożoność i nasycenie branżową terminologią. Często napisane są stylem trudnym do zrozumienia dla niespecjalistów a do ich interpretacji konieczne jest odbycie konsultacji z prawnikiem. Wyzwania dla tłumaczy w związku ze złożonością prawniczego języka i tłumaczoną materią są więc ogromne: tłumacze muszą nie tylko doskonale znać język docelowy, ale także mieć wiedzę w dziedzinie prawa, której dotyczy tłumaczenie. Tylko wzajemne współgranie tych dwóch elementów gwarantuje prawidłowe tłumaczenie tekstów źródłowych dające pewność prawną.

W ostatnich latach w związku z globalizacją znacznie wrosła liczba międzynarodowych sporów prawnych i patentowych. Daje się to zaobserwować głównie w branży technologicznej. Dodatkowo UE nałożyła na państwa członkowskie wiele restrykcyjnych przepisów, które implikują konieczność zapewnienia tłumaczeń dla wymaganej przepisami unijnymi dokumentacji. Dotyczy to niemal każdego sektora, który podejmuje działania w obszarze internacjonalizacji. Jednocześnie systemy prawne państw członkowskich nadal regulowane są lokalnie, a zatem są od siebie różne. Różnice te znajdują także odbicie w strukturze dokumentów oraz w stosowanych terminach i zwrotach.

BT AGIT od lat specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów prawniczych. Nasi tłumacze biegle posługują się językiem docelowym oraz fachową terminologią. Regularnie biorą udział w kursach doszkalających i kontynuują naukę. Wielu z nich to tłumacze przysięgli i jednocześnie pracownicy naukowi uniwersytetów i szkół wyższych. W zakresie tłumaczeń prawnych gwarantujemy bezbłędność językową, najwyższy poziom merytoryczny i pewność prawa. Z dokumentami prawnymi postępujemy zawsze z najwyższą starannością i dyskrecją, a poufne dane zachowujemy w ścisłej tajemnicy. Na życzenie możemy podpisać umowę o poufności zamówień, aby zagwarantować Państwu większe poczucie bezpieczeństwa.

Czytaj dalej

Dodatkowo w związku z faktem, że dla tłumaczenia dokumentów prawnych wymagane są krótkie terminy realizacji, tak zarządzamy projektami, aby móc zapewnić Państwu jak najszybsze i jednocześnie staranne wykonanie tłumaczenia. Korzystanie z najnowszych technologii pozwala nam tę obietnicę dostawy zagwarantować.

Jakie tłumaczenia dla branży prawnej najczęściej wykonujemy?

Tłumaczenie przysięgłe pisemne
Tłumaczenie przysięgłe ustne

Specjalistyczne tłumaczenia pisemne:

 • Ogólne zasady i warunki
 • Teksty prawne (publikacje, artykuły, teksty wystąpień, opinie ekspertów)
 • Dokumenty finansowe
 • Deklaracje
 • Pełnomocnictwa
 • Umowy o poufności
 • Dokumenty procesowe (akty, wnioski, wezwania, odwołania)
 • Orzeczenia sądowe
 • Protokoły
 • Dokumenty mediacyjne
 • Tłumaczenia prawne poufne i staranne

Specjalistyczne tłumaczenia ustne:

 • Asysta tłumacza podczas formalnych spotkań organów nadzorczych spółek 
 • Asysta tłumacza podczas podpisywania różnego rodzaju dokumentacji (niewymagającej poświadczenia)
 • Tłumaczenia spotkań online i rozmów telefonicznych

Skład graficzny DTP

Dla tłumaczeń obejmujących przygotowanie do publikacji oferujemy pełne wsparcie graficzne. Przetłumaczoną publikację możemy przygotować do druku, a usługa ta obejmuje również dostosowanie wszelkich materiałów graficznych do rynku docelowego.

NA JAKIE JĘZYKI TŁUMACZYMY?

Wykonujemy tłumaczenia w większości możliwych kombinacji językowych.

Zachęcamy do przesłania zapytania w celu sprawdzenia, czy możemy zapewnić tłumaczenie na język, którym jesteście Państwo zainteresowani. Zachęcamy do kontaktuNasze doświadczenie, terminowość i uczciwość uczyniły nas niezawodnym stałym partnerem dla wielu organizacji i instytucji.

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Nasi tłumacze są do Państwa dyspozycji -> KONTAKT