Bankowość i finanse

AGIT – NIEZAWODNY PARTNER W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ DLA SEKTORA FINANSOWEGO:

 • Tylko kompetentni tłumacze z udokumentowanym doświadczeniem w wąskich specjalizacjach
 • Współpraca ze specjalistami – konsultantami z branży (pracownicy naukowi)
 • Rzetelność i wysoka precyzja tłumaczenia
 • Wsparcie oprogramowania CAT (spójność terminologii i szybsze tempo pracy)
 • Przygotowanie merytoryczne przed przystąpieniem do realizacji tłumaczenia
 • Dedykowany opiekun klienta przy realizacji dużych projektów tłumaczeniowych

W ostatnim dziesięcioleciu nasiliły się wzajemne powiązania rynków finansowych na świecie. Rynki finansowe stają się coraz bardziej globalne, a transakcji dokonują podmioty działające na skalę międzynarodową. Globalizacji towarzyszy wysoka innowacyjność branży, która skupia się przede wszystkim na optymalizacji procesów przy wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji. Powstają platformy umożliwiające automatyzację procesów i aplikacje ułatwiające korzystanie z rozwiązań finansowych. Konieczność zapewnienia tych rozwiązań odbiorcom w różnych językach generuje duże zapotrzebowanie na tłumaczenia. Komunikacja transgraniczna jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

BT AGIT od wielu lat wspiera sektor finansowy w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań językowych. Współpracujemy z różnymi instytucjami finansowymi: bankami i funduszami inwestycyjnymi, ale także z działami finansowymi korporacji i mniejszych firm. Nasi tłumacze posługują się językiem docelowym na poziomie native oraz często wywodzą się ze środowisk akademickich, co dodatkowo daje biegłość w posługiwaniu się fachową terminologią oraz precyzję w tłumaczeniu skomplikowanych zagadnień. Tłumaczenia finansowe wymagają opanowania określonego stylu prezentacji oraz śledzenia przepisów i regulacji prawnych, które często są aktualizowane. Dlatego nasi tłumacze stale doskonalą swoje kompetencje podczas różnego rodzaju szkoleń i seminariów. Dzięki temu mogą dostarczać tłumaczenia o najwyższym poziomie adekwatności.

Nasza oferta tłumaczeń dla sektora finansowego jest bardzo szeroka. Tłumaczymy sprawozdania finansowe, bilanse, raporty, ale też wszelkiego rodzaju umowy prawne dla branży, regulaminy dla użytkowników usług finansowych, raporty księgowe i wszelką dokumentację związaną z realizacją transakcji. Zawsze dostosowujemy tłumaczenia do praktyk i stylów pisania w kraju docelowym i uwzględniamy oczekiwania i potrzeby odbiorców. Przetłumaczone dokumenty są również dostosowane do wymagań rynku docelowego w zakresie branżowej terminologii i struktury dokumentów.

W ramach tłumaczeń dla sektora finansowego świadczymy również usługi lokalizacji treści dla międzynarodowych stron i platform internetowych oraz systemów informatycznych automatyzujących pracę w finansach. Nasze tłumaczenia precyzyjnie odpowiadają na potrzeby użytkowników oraz uwzględniają kontekst kulturowy i ekonomiczny rynku docelowego. Tłumaczone przez nas aplikacje są łatwe w nawigacji, zawierają jasne i zrozumiałe w języku docelowym komunikaty, i skutecznie nawołują do podjęcia określonych akcji – zgodnie z zamiarem tekstu źródłowego.

Ponieważ dokumenty finansowe zawierają dane wrażliwe, traktujemy je ze ścisłą poufnością. Wszyscy tłumacze zobowiązani są do zachowania tajemnicy na podstawie umów o poufności. Na życzenie możemy również dostarczyć Państwu osobną umowę o zachowaniu poufności.

Przy realizacji dużych projektów nasi tłumacze pracują z tzw. systemami pamięci tłumaczeniowej, które umożliwiają tworzenie glosariuszy oraz dbają o zachowanie spójności tłumaczenia. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii w procesie tłumaczenia i wspierających je rozwiązań programowych w zarządzaniu projektem oferujemy naszym klientom sprawną, wysokiej jakości obsługę na korzystnych warunkach.

Specjalistyczne tłumaczenia pisemne

 • Dokumenty bankowe
 • Raporty księgowe
 • Analizy finansowe
 • Sprawozdania finansowe i biznes plany
 • Przepisy i regulacje prawne dotyczące sektora finansowego
 • Umowy i kontrakty
 • Umowy project finance
 • Raporty z audytu
 • Plany kont
 • Wyciągi i salda z kont
 • Rachunki zysków i strat

Tłumaczenia materiałów marketingowych

 • Broszur wizerunkowych, folderów
 • Historii sukcesu klientów
 • Komunikatów prasowych
 • Newsletterów
 • Prezentacji

Specjalistyczne tłumaczenia ustne

 • Asysta tłumacza podczas formalnych i nieformalnych spotkań 
 • Tłumaczenie konsekutywne podczas szkoleń 
 • Tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne podczas konferencji międzynarodowych
 • Tłumaczenia spotkań online i rozmów telefonicznych
 • Tłumaczenie konsekutywne (lub symultaniczne) prezentacji

Skład graficzny DTP / link

Dla tłumaczeń obejmujących przygotowanie do publikacji oferujemy pełne wsparcie graficzne. Przetłumaczoną publikację możemy przygotować do druku, a usługa ta obejmuje również dostosowanie wszelkich materiałów graficznych do grupy docelowej.

Na jakie języki tłumaczymy?

Wykonujemy tłumaczenia w większości możliwych kombinacji językowych.

Zachęcamy do przesłania zapytania w celu sprawdzenia, czy możemy zapewnić tłumaczenie na język, którym jesteście Państwo zainteresowani.

Zachęcamy do kontaktuNasz know-how, terminowość i uczciwość uczyniły nas niezawodnym stałym partnerem dla wielu przedsiębiorstw.

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Nasi tłumacze są do Państwa dyspozycji.

KONTAKT