Tłumaczenia specjalistyczne

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE
TO NASZA DOMENA

Tłumaczenia specjalistyczne to szczególnie wymagający rodzaj przekładu, w którym na język obcy przekłada się teksty o charakterze specjalistycznym. Mogą to być teksty z różnych dziedzin nauki, np. opracowania procedur medycznych, dokumenty prawne jak umowy czy rozporządzenia, publikacje naukowe czy patenty lub dokumentacja techniczna. 

KOMPETENCJE TŁUMACZA

Tłumaczenia specjalistyczne wymagają od tłumaczy szczególnego rodzaju kompetencji: nie wystarczy, że osoba pracująca z tekstem doskonale zna język docelowy. Musi jeszcze mieć ogólną wiedzę z danej dziedziny oraz orientować się w specyfice tematu, który jest przedmiotem tłumaczenia. Dodatkowo tłumacz specjalistyczny powinien świetnie posługiwać się fachową terminologią rozpoznając najdrobniejsze niuanse znaczeniowe. Nie bez znaczenia jest też umiejętność przełożenia specjalistycznych treści na język obcy w sposób zrozumiały dla odbiorcy i nie budzący żadnych wątpliwości.


Rzetelni i kompetentni tłumacze w wąskich specjalizacjach

Współpraca ze specjalistami – przedstawicielami różnych branż i dziedzin nauki 

Dedykowany opiekun projektu w przypadku obszernych tłumaczeń

Przygotowanie merytoryczne przed przystąpieniem do realizacji tłumaczenia

Precyzja i dbałość o najdrobniejsze szczegóły tłumaczenia

GWARANCJA JAKOŚCI AGIT

Powierzając nam tłumaczenie możecie mieć Państwo pewność, że tekst zostanie przetłumaczony według ściśle określonych wytycznych i zgodnie z najwyższymi standardami.  Wykonujemy tłumaczenia specjalistyczne na niemal wszystkie języki. Współpracujemy z filologami, native speakerami oraz lekarzami, prawnikami, inżynierami i znawcami różnych nauk. Nasi tłumacze to często osoby posiadające podwójne obywatelstwo i pracownicy placówek dyplomatycznych. Pracujemy z tłumaczami, którzy oprócz wykształcenia filologicznego posiadają wieloletnie doświadczenie w zawodzie tłumacza i doskonalą swoje umiejętności na studiach podyplomowych, doktoranckich oraz jako członkowie organizacji zrzeszających tłumaczy (TEPIS, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych).

DZIĘKI TEMU DOSTARCZAMY TYLKO TŁUMACZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI

Wysoką jakość tłumaczeń w naszym biurze zapewnia dodatkowo wsparcie procesu tłumaczenia narzędziami wspomagającymi typu CAT. Umożliwiają one znaczne przyspieszenie procesu tłumaczeniowego oraz gwarantują większą efektywność w zarządzaniu projektami tłumaczeniowymi. Dodatkowo korzystanie z nich zapewnia spójność terminologiczną całości tłumaczonego tekstu.

REALIZUJEMY TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE DLA NASTĘPUJĄCYCH BRANŻ:

• Branża energetyczna
• Branża techniczna 
• Branża mechaniczna
• Przemysł elektromaszynowy
• Branża elektroniczna
• Branża budowlana
• Branża rolnicza
• Branża chemiczna
• Medycyna i farmacja
• Nauki społeczne 
• Prawo i sądownictwo
• Bankowość i finanse
• Branża IT
• Reklama i marketing

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne to tłumaczenia tekstów, które wymagają szczególnej wiedzy i umiejętności ze względu na ich specyfikę oraz złożoność językową i merytoryczną. 

Do takich tekstów należą m.in. instrukcje obsługi, dokumentacja techniczna, umowy prawne, raporty medyczne, artykuły naukowe, a także różnego rodzaju teksty marketingowe i reklamowe.

Tłumaczenia specjalistyczne wymagają od tłumacza fachowej wiedzy i umiejętności z zakresu danej dziedziny oraz doskonałej znajomości języka obcego. Dlatego też tłumaczenia specjalistyczne powinny być wykonywane przez tłumaczy posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Co więcej niektóre specjalistyczne dokumenty i umowy wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego. Chętnie doradzimy przy wyborze rodzaju tłumaczenia, a następnie w jego rzetelnej realizacji.

Jakie tłumaczenia specjalistyczne najczęściej wykonujemy?

Tłumaczenie umów

Umowy to dokumenty prawne, które często dotyczą złożonych spraw o istotnym znaczeniu dla klienta. Należą do nich kontrakty, umowy handlowe, leasingowe, umowy najmu czy umowy o pracę. Z uwagi na to, że są one często podstawą do dalszych działań i decyzji podejmowanych przez strony umowy, ważne jest, aby były one precyzyjnie i wiernie przetłumaczone. Nasi specjaliści, wykonując tłumaczenie umów, nie tylko zwracają uwagę na dokładne odwzorowanie tłumaczenia, ale także na szczegóły terminologiczne zagadnień prawnych. Dzięki temu możecie mieć Państwo pewność, że treść umowy zostanie przekazana w sposób jasny i zrozumiały dla obu stron.

Tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenie dokumentacji wymaga od tłumacza staranności i dbałości o szczegóły, aby zapewnić jej wiarygodność i zgodność z oryginałem. Do tłumaczeń dokumentów zaliczamy m.in. tłumaczenia dyplomów, świadectw, certyfikatów, a także dokumentów urzędowych, takich jak akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, paszporty, dowody osobiste czy prawa jazdy. Oferujemy również tłumaczenie dokumentów z zakresu prawa, takich jak umowy, testamenty, pozwy, akty notarialne czy orzeczenia sądowe. Tłumaczenie dokumentów niekiedy wymaga tłumaczenia poświadczonego i uwierzytelnionego przez właściwe organy, dlatego nasi specjaliści wykonują nie tylko tłumaczenia zwykłe, ale i przysięgłe.

Tłumaczenia artykułów

Tłumaczenia artykułów to przekłady różnego rodzaju tekstów, które zawierają kompleksowe omówienie danego tematu, np. artykuły naukowe, popularnonaukowe, prasowe czy blogowe. Tłumaczenia artykułów charakteryzują się tym, że wymagają od tłumacza nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale również wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny, aby móc poprawnie przekazać treść artykułu. Dzięki ich wiedzy specjalistycznej oraz znajomości branży możemy zagwarantować wysoką jakość tłumaczeń artykułów, które będą zarówno poprawne merytorycznie, jak i stylistycznie.

Tłumaczenia artykułów mogą być wykonywane na różne potrzeby np. gazet, czasopism, książek czy stron internetowych.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnych tłumaczeń specjalistycznych, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy i doradzimy, jaki rodzaj tłumaczenia będzie dla Ciebie najlepszy.

Tłumaczenia zwykłe

Z tłumaczeniami zwykłymi mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana znajomość fachowej terminologii. Mogą one dotyczyć praktycznie każdej dziedziny życia, a ich celem jest przekazanie w jak najwierniejszy sposób informacji z języka źródłowego na język docelowy. Często są to tłumaczenia tekstów popularnonaukowych, korespondencji handlowej, artykułów prasowych, instrukcji obsługi różnego typu urządzeń lub programów komputerowych. 

Do najpopularniejszych branż, w których często wykonywane są tłumaczenia zwykłe, należą: 

  • branża modowa,
  • branża spożywcza
  • branża odzieżowa
  • branża motoryzacyjna
  • branża turystyczna
  • branża ubezpieczeniowa
  • branża handlowa 

Do tłumaczeń zwykłych można również zaliczyć tłumaczenia biznesowe, które mają na celu umożliwienie współpracy międzynarodowej lub prowadzenia działalności gospodarczej za granicą. W tym przypadku tłumacz musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby poradzić sobie z terminologią i dokumentami. 


Tłumaczenia zwykłe
a poświadczone

W trosce o dobro naszych klientów weryfikujemy dokumentację, która trafia do naszego biura i rekomendujemy zalecany typ tłumaczenia. Często po takiej weryfikacji okazuje się, że wcale nie jest wymagane tłumaczenie poświadczone. Oferujemy wówczas tłumaczenie zwykłe, które jest tańsze i szybsze w realizacji. 

Zapraszamy do współpracy


Na jakie języki tłumaczymy?

Wykonujemy tłumaczenia w większości możliwych kombinacji językowych.

Zachęcamy do przesłania zapytania w celu sprawdzenia, czy możemy zapewnić tłumaczenie na język, którym jesteście Państwo zainteresowani.

Nasze doświadczenie, terminowość i uczciwość uczyniły nas niezawodnym stałym partnerem dla wielu organizacji i instytucji.

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Nasi tłumacze są do Państwa dyspozycji