Tłumaczenia literackie i do publikacji

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE TO NASZA DOMENA

 • tylko tłumacze z doświadczeniem w tłumaczeniu dzieł literackich
 • precyzja, wyczucie językowe i lekkie pióro
 • talent, pasja i doskonały warsztat 
 • dedykowany opiekun projektu

Od początku działalności BT Agit przetłumaczyliśmy kilkadziesiąt dzieł literackich. Tłumaczymy oraz przygotowujemy do druku m.in. powieści, dzienniki, biografie, literaturę faktu oraz poradniki. Tłumaczenia realizujemy na zlecenia wydawnictw i osób prywatnych, a współpracujący z nami tłumacze to mistrzowie pióra. Ich kompetencje wykraczają daleko poza kompetencje czysto translatorskie. 

JAK REALIZOWANE SĄ TŁUMACZENIA LITERACKIE W AGIT?

Kluczowym wyzwaniem w przypadku tłumaczeń literackich jest możliwie wierne przełożenie oryginału na język docelowy przy jednoczesnym wywołaniu tych samych uczuć u adresatów, jakie występują u odbiorców w kręgu kulturowym autora. Wymaga to nie tylko doskonałej znajomości języka obcego i własnego. Istotne jest również obeznanie z kulturą i historią kraju autora oraz znajomość dziedziny, której dotyczy tekst. Pomocne okazuje się być też posiadanie wiedzy z zakresu gatunków, konwencji i środków literackich, oczytanie oraz duża wiedza ogólna i ciekawość świata. 

O tym czy tłumaczenie powinno być wierne oryginałowi w 100% czy pozwala na margines interpretacji tłumaczowi najczęściej decyduje wydawca, który jest w stałym kontakcie z autorem, lub autor dzieła – jeśli to on jest zleceniodawcą.
Oprócz tłumaczenia utworów zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę procesu wydawniczego, obejmującą skład i przygotowanie do druku (DTP). Nad przebiegiem prac czuwa opiekun projektu, który na bieżąco informuje o postępach prac.

TŁUMACZENIA LITERACKIE REALIZUJEMY WEDŁUG OKREŚLONEGO HARMONOGRAMU:

 • Przesłanie pliku z tekstem do wyceny, uzgodnienie szczegółów (czas realizacji, zakres prac)
 • Po otrzymaniu zamówienia kierujemy tekst do tłumacza
 • Po otrzymaniu tłumaczenia, redaktor i korektor językowy sprawdzają poprawność i styl
 • Po akceptacji przez klienta, składamy tekst do DTP

W ramach usługi tłumaczenia literackiego możliwe jest również zamówienie redakcji i korekty tłumaczenia.

Zapraszamy do współpracy

TŁUMACZENIA DO PUBLIKACJI W BIURZE TŁUMACZEŃ AGIT TO:

 • rygorystyczne podejście do procesu tłumaczenia
 • precyzja językowa w zakresie terminologii
 • konsultanci naukowi z różnych dziedzin
 • tylko tłumacze z udokumentowanym doświadczeniem w danej dziedzinie

Tłumaczenie do publikacji ze względu na szerokie i wymagające grono odbiorców, do którego trafia, wymaga specyficznych umiejętności translatorskich. Przede wszystkim tłumaczenie takie musi być nieskazitelne pod względem poprawności językowej, wolne od błędów i doskonałe po względem stylu. Dodatkowo musi precyzyjnie odzwierciedlać tekst źródłowy w zakresie merytoryki. Tłumacz pracujący z przeznaczonym do publikacji tekstem naukowym (lub innym) musi przetłumaczyć opisywane zagadnienie przy użyciu fachowej terminologii tak, aby było ono jasne i zrozumiałe dla odbiorców.

Czytaj więcej

Dlatego aby zaproponowane tłumaczenie nie budziło żadnych wątpliwości i przyniosło zamierzony efekt najpierw sam musi zrozumieć opisywane zagadnienie. W przypadku specjalistycznych tekstów przeznaczonych do publikacji nasi tłumacze korzystają ze wsparcia współpracujących z naszym biurem konsultantów naukowych. Fachową terminologię zawsze konsultujemy z autorem, aby wykluczyć możliwe nieścisłości.  

ZACHOWANIE RZETELNOŚCI NAUKOWEJ TO DLA NAS ABSOLUTNY PRIORYTET.

Doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń naukowych oraz wysokie kwalifikacje naszych tłumaczy w połączeniu z możliwością odbycia konsultacji z ekspertem w danej dziedzinie przekładają się na stałą, wysoką jakość usług. 

Najczęściej jako tłumaczenia do publikacji realizujemy tłumaczenia:

 • tekstów naukowych (raportów, publikacji i artykułów naukowych)
 • tekstów naukowych specjalistycznych
 • prac dyplomowych
 • tekstów naukowych przysięgłych
 • dokumentów związanych z badaniami i rozwojem
 • materiałów reklamowych: katalogów, broszur, ulotek

Obsługujemy szeroki przekrój dziedzin – tłumaczymy publikacje z obszaru medycyny i farmacji, edukacji, nowoczesnych technologii i IT, nauk społecznych, technicznych czy turystyki.
Projekt tłumaczenia do publikacji możemy obsłużyć kompleksowo realizując również usługę korekty, redakcji i obróbki graficznej DTP. Dla szczególnie wymagających projektów proponujemy specjalistyczną korektę native speakera.

NA JAKIE JĘZYKI TŁUMACZYMY?

Wykonujemy tłumaczenia w większości możliwych kombinacji językowych.
Zachęcamy do przesłania zapytania w celu sprawdzenia, czy możemy zapewnić tłumaczenie na język, którym jesteście Państwo zainteresowani.
Nasze doświadczenie, terminowość i uczciwość uczyniły nas niezawodnym stałym partnerem dla wielu organizacji i instytucji.
Wspólnie znajdziemy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Nasi tłumacze są do Państwa dyspozycji