Administracja państwowa

AGIT – BIURO TŁUMACZEŃ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 • Tylko tłumacze z wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w realizowaniu usług dla administracji państwowej
 • Wsparcie najnowocześniejszych narzędzi CAT (spójność dokumentu, terminowość realizacji, glosariusze z fachową terminologią)
 • Najwyższa staranność podczas realizacji tłumaczeń 
 • Poufność danych na każdym etapie realizacji zlecenia
 • Kontrola jakości AGIT: korekta i redakcja przez native speakerów
 • Dedykowany opiekun projektu przy dużych zleceniach tłumaczeniowych

Jednocząca się Europa i system wzajemnych współzależności między państwami europejskimi stawiają przed organami i instytucjami publicznymi wciąż nowe wyzwania. Wspólnotę państw europejskich kształtuje wielokulturowość oraz koegzystencja mimo różnic, co dla władz publicznych na szczeblu gminnym i państwowym skutkuje koniecznością tłumaczenia broszur, formularzy, wniosków i innych dokumentów oraz stron internetowych na wiele różnych języków.

Czytaj dalej

Podobnie szkoły wyższe jako instytucje edukacyjne realizujące różne programy wymiany mają duże zapotrzebowanie na tłumaczenia dokumentów administracyjnych wymaganych do komunikacji ze studentami, wykładowcami i naukowcami zza granicy. Tłumaczenia realizowane w tym obszarze ułatwiają dostęp do istotnych informacji i wspierają międzynarodową wymianę wiedzy. 

Osobną gałąź naszych usług dla administracji publicznej stanowią tłumaczenia stron internetowych, które lokalizujemy zgodnie z potrzebami grupy docelowej. W ostatnim czasie szczególną popularnością zyskała usługa lokalizacji treści na stronach biur rejestracji obywateli i urzędów imigracyjnych w miastach i gminach o dużym udziale obywateli obcojęzycznych.

Zajmujemy się również tłumaczeniem materiałów marketingowych dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych ulokowaniem inwestycji na danym obszarze. Tłumaczymy treści umieszczane na portalach internetowych skierowanych do międzynarodowych podróżników miejskich i gości oficjalnych wydarzeń.

Przy realizacji tłumaczeń dla administracji publicznej korzystamy z usług tłumaczy z udokumentowanym doświadczeniem w tego rodzaju tłumaczeniach. Dostarczamy tłumaczenia precyzyjne i jednoznaczne, uwzględniające potrzeby grupy docelowej oraz określone przez Państwa wytyczne. Ściśle z Państwem współpracujemy, aby tłumaczenie w każdym aspekcie spełniało Państwa oczekiwania i cele. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii w procesie tłumaczenia i wspierających je rozwiązań programowych w zarządzaniu projektem oferujemy Państwu sprawną, wysokiej jakości obsługę na korzystnych warunkach.

Jakie tłumaczenia dla administracji publicznej najczęściej wykonujemy?

Lokalizacja treści na stronach internetowych

Tłumaczenie przysięgłe pisemne

Tłumaczenie przysięgłe ustne

Specjalistyczne tłumaczenia pisemne:

 • Dokumentacja formalno–prawna urzędu lub instytucji
 • Materiały marketingowe urzędu lub instytucji
 • Dokumentacja administracyjna (wnioski, formularze) urzędu lub instytucji

Specjalistyczne tłumaczenia ustne:

 • Asysta tłumacza podczas zagranicznych wizyt i delegacji  
 • Asysta tłumacza podczas formalnych i nieformalnych spotkań 
 • Asysta tłumacza na stoisku wystawienniczym podczas targów
 • Tłumaczenie konsekutywne podczas szkoleń 
 • Tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne podczas konferencji międzynarodowych
 • Tłumaczenia spotkań online i rozmów telefonicznych
 • Tłumaczenie konsekutywne (lub symultaniczne) prezentacji

Skład graficzny DTP

Dla tłumaczeń obejmujących przygotowanie do publikacji oferujemy pełne wsparcie graficzne. Przetłumaczoną publikację możemy przygotować do druku, a usługa ta obejmuje również dostosowanie wszelkich materiałów graficznych do grupy docelowej.

NA JAKIE JĘZYKI TŁUMACZYMY?

Wykonujemy tłumaczenia w większości możliwych kombinacji językowych.

Zachęcamy do przesłania zapytania w celu sprawdzenia, czy możemy zapewnić tłumaczenie na język, którym jesteście Państwo zainteresowani.
Zachęcamy do kontaktuNasze doświadczenie, terminowość i uczciwość uczyniły nas niezawodnym stałym partnerem dla wielu instytucji i placówek.

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Nasi tłumacze są do Państwa dyspozycji -> KONTAKT