AGIT CENTRUM TŁUMACZEŃ | ul. 3 Maja 16/7 20-078 Lublin | agit@tlumacz.tv | 81 532 77 77 | 602 719 800 | Fax: 81 822 81 22 | Inne AGIT: HOTEL / SPA / SPORT
AGIT CENTRUM TŁUMACZEŃ
ul. 3 Maja 16/7, Lublin | agit-tlumacz.tv
602 719 800 | Fax: 81 822 81 22

Tłumaczenia uwierzytelnione

PISEMNE I USTNE

(tłumaczenia wymagające poświadczenia tłumacza posiadającego specjalne uprawnienia tłumacza przysięgłego, zarejestrowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości)

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione

Umowy handlowe, umowy o zachowaniu poufności, pisma urzędowe, odpisy, deklaracje zgodności, umowy handlowe, umowy o pracę, faktury, sprawozdania finansowe, dokumenty bankowe, audyty, dokumentacja przetargowa, dokumentacja sądowa, akty notarialne, pełnomocnictwa, testamenty, statuty ustawy, dokumentacja celna, deklaracje podatkowe, postanowienia sądu, akty oskarżenia, wyroki sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych tzw. tłumaczenia uwierzytelnione szablonowe, które wykonujemy w cenie promocyjnej to (patrz aktualna promocja): akty urodzenia, akty małżeństwa, dyplomy, świadectwa szkolne, maturalne, świadectwa pracy, tytuły zawodowe, książeczki spawacza, elektryka, świadectwa stwierdzające kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenie z izby lekarskiej, indeksy, karty przebiegu studiów,  prawa jazdy, dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, umowy kupna/sprzedaży, karty pojazdu) zaświadczenia o niekaralności, polisy ubezpieczeniowe, opisy przebiegu ubezpieczenia – PZU, Warta, TUW, Compensa, Samopomoc, MTU, podstawowe dokumenty firmowe (zaświadczenie REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, zaświadczenie o niezaleganiu  z ZUS i US,  tytuły własności z USA, Kanady, dowód rejestracyjny z Wielkiej Brytanii, P60, wyciąg z banku i inne.

Jedna strona tłumaczenia zwykłego lub specjalistycznego to 1600 znaków ze spacjami. Jedna strona tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków ze spacjami (ustalono urzędowo). Liczba stron tłumaczenia podawana jest z dokładnością do pół strony, zaokrąglając w górę.

Wykonujemy tłumaczenia ustne i pisemne, zwykłe i uwierzytelnione we wszystkich językach europejskich. JEDNAKŻE SPECJALIZUJEMY SIĘ W TŁUMACZENIACH PISEMNYCH UWIERZYTELNIONYCH I ZWYKŁYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NA JĘZYK ANGIELSKI. W tym przypadku stosujemy stawki urzędowe czyli najniższe, nie pobierając żadnych dodatkowych prowizji. U NAS TANIO I SZYBKO, BO BEZ POŚREDNIKÓW I PROWIZJI !!! Co więcej, w przypadku szablonowych dokumentów uwierzytelnionych jesteśmy w stanie zaoferować ceny niższe niż urzędowe (25 złotych za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego) i w związku z tym jesteśmy jedyną firmą na rynku świadczącą tak tanie tłumaczenia (patrz – aktualna promocja).

Tanie dokumenty uwierzytelnione szablonowe, które tłumaczymy to: akty urodzenia, akty małżeństwa, dyplomy, świadectwa szkolne, maturalne, świadectwa pracy, tytuły zawodowe, książeczki spawacza, elektryka, świadectwa stwierdzające kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenie z izby lekarskiej,  indeksy, karty przebiegu studiów,  prawa jazdy, dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, umowy kupna/sprzedaży, karty pojazdu), zaświadczenia o niekaralności, polisy ubezpieczeniowe, opisy przebiegu ubezpieczenia – PZU, Warta, TUW, Compensa, Samopomoc, MTU, podstawowe dokumenty firmowe (zaświadczenie REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru handlowego – KRS, zaświadczenie o niezaleganiu  z ZUS i US,  tytuł własności, akty urodzenia, ślubu z USA, Kanady, dowód rejestracyjny z Wielkiej Brytanii, P60, wyciąg z banku i inne.

Wykonujemy również tłumaczenia specjalistyczne i branżowe, współpracując ze specjalistami z poszczególnych branż np.: inżynierami, lekarzami, prawnikami, ekonomistami dbamy o wysoką jakość językową naszych tłumaczeń. Nasi tłumacze to również osoby posiadające podwójne obywatelstwo, pracownicy placówek dyplomatycznych. Pracujemy z tłumaczami, którzy oprócz wykształcenia filologicznego, posiadają wieloletnie doświadczenie w zawodzie tłumacza i doskonalą umiejętności na studiach podyplomowych, doktoranckich, oraz jako członkowie organizacji zawodowych zrzeszających tłumaczy (np. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, TEPIS, Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych ).

Wykonujemy szereg innych usług tłumaczeniowych i szkoleniowych:
 • lokalizacja oprogramowania komputerowego
 • tłumaczenia stron www.
 • tłumaczenia DTP (tłumaczenia przeznaczone do publikacji)
 • tłumaczenia audio/video
 • tłumaczenia z języka obcego na obcy bez pośrednictwa tłumaczeń polskich
 • usługa: tłumacz –przewodnik
 • pomoc językowa i organizacyjna przy wyjazdach za granicę (CV, formularze wizowe itp.)
 • szkolenia językowe dla firm i osób prywatnych
 • obsługa firm (patrz tłumaczenia dla firm)

Witamy firmy!
Przygotowaliśmy specjalną usługę biznes.

 • Służymy pomocą przy pisaniu CV, korespondencji handlowej i prywatnej zgodnie z obowiązującymi zasadami pisania korespondencji w danym języku
 • udzielamy pomocy w wypełnianiu druków i formularzy.
 • nasi klienci mogą liczyć na ogólną pomoc przy organizowaniu wyjazdu za granicę.
 • oferujemy kompleksową obsługę spotkań, konferencji,
 • tłumaczymy rozmowy telefoniczne (połączenie)  trójstronne i konferencyjne
 • oferujemy całodobową asystę tłumacza
 • organizujemy szkolenia dla firm

Ogromne doświadczenie w tłumaczeniu tekstów ekonomiczno prawnych pozwala nam na sprawne i profesjonalne przełożenie treści ekonomiczno-prawnych z/na język obcy.
Tłumaczymy: oferty handlowe, kontrakty, raporty, business plany, korespondencja handlowa, dokumentacja przetargowa, materiały marketingowe, deklaracje zgodności, umowy o zachowaniu poufności, normy, patenty, akty notarialne, pełnomocnictwa, statuty, ustawy, sprawozdania finansowe, audyty, dokumenty bankowe, informacje o działalności firmy, strategie marketingowe, deklaracje podatkowe, postanowienia sądu, akty oskarżenia, wyroki sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, podstawowe dokumenty firmowe: KRS, NIP, VAT itp..

Wykonujemy również:
 • tłumaczenia stron www.
 • tłumaczenia DTP (tłumaczenia przeznaczone do publikacji)
 • tłumaczenia audio/video
 • lokalizacja oprogramowania komputerowego

TŁUMACZENIA USTNE PRZYSIĘGŁE:

(prowadzone podczas podpisywania umów, aktów notarialnych, podczas zgromadzeń wspólników itp.)

Tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne dotyczą rozmów biznesowych, szkoleń, warsztatów, konferencji, przemówień, rozmów telefonicznych, rozmów i negocjacji biznesowych, prezentacji, targów i wystaw i innych .
Tłumaczenia ustne konsekutywne polegają na dzieleniu wypowiedzi na części, co umożliwia tłumaczowi przełożenie go na inny język. Mają one zastosowanie podczas bezpośrednich negocjacji czy rozmów stolikowych, podczas których nie jest możliwe zastosowanie odpowiedniego sprzętu używanego przy tłumaczeniach symultanicznych. Tłumaczenia konsekutywne sprzyjają możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu tłumacza z rozmówcami.

Tłumaczenia symultaniczne wykonywane są symultanicznie z rozmówcą i tłumaczami (co najmniej dwóch zmieniających się co pół godziny). Stosowane są przy dużej liczbie uczestników (szkolenia, konferencje). Tłumaczenia symultaniczne często wykonywane są przy pomocy specjalnego sprzętu, a co najważniejsze wymagają wysokich kwalifikacji,  najwyższego stopnia skupienia ze  strony tłumacza (tłumacze powinni wymieniać się co pół godziny) i dlatego należą do grupy tłumaczeń o najwyższych stawkach cenowych.(patrz -cennik)

Wykonujemy tłumaczenia ustne i pisemne, zwykłe i przysięgłe we wszystkich językach europejskich. JEDNAKŻE SPECJALIZUJEMY SIĘ W TŁUMACZENIACH PISEMNYCH UWIERZYTELNIONYCH I ZWYKŁYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NA JĘZYK ANGIELSKI. W tym przypadku stosujemy stawki urzędowe czyli najniższe, nie pobierając żadnych dodatkowych prowizji. U NAS TANIO I SZYBKO, BO BEZ POŚREDNIKÓW I PROWIZJI !!!Co więcej, w przypadku szablonowych dokumentów uwierzytelnionych jesteśmy w stanie zaoferować ceny niższe niż urzędowe (25 złotych za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego) i w związku z tym jesteśmy jedyną firmą na rynku świadczącą tak tanie tłumaczenia (patrz – aktualna promocja).