AGIT CENTRUM TŁUMACZEŃ | ul. 3 Maja 16/7 20-078 Lublin | agit@tlumacz.tv | 81 532 77 77 | 602 719 800 | Fax: 81 822 81 22 | Inne AGIT: HOTEL / SPA / SPORT
AGIT CENTRUM TŁUMACZEŃ
ul. 3 Maja 16/7, Lublin | agit-tlumacz.tv
602 719 800 | Fax: 81 822 81 22

Zamówienie on-line


  Treść zamówienia i dokumenty źródłowe

  Temat

  Uwagi

  Na jaki język?

  Rodzaj tłumaczenia
  zwykłeprzysięgłe (uwierzytelnione)

  Załącz dokumenty
  Maksymalny rozmiar pliku: 8 MB, łącznie 24 MB.


  Twoje dane kontaktowe

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Faktura?
  taknie

  Dane do faktury

  Polityka prywatności i polityka cookies: Zapoznaj się (w nowej zakładce)

  Zapoznałem się z treścią polityki prywatności oraz polityką cookies.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( dodatkowych ) w postaci numeru telefonu oraz danych do faktury w celach umożliwienia sprawniejszego kontaktu w celu realizacji zamówienia oraz w celu wystawienia faktury

  Nota prawna:
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) informuję, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Rydz, prowadząca działalność gospodarczą AGIT Agnieszka Rydz z siedzibą w Lublinie, ul. 3 Maja 16/7, 20-078, wpisana do CEIDG, posiadająca numer NIP 9462158036, REGON 431013440.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.