Zamówienie on-line

Treść zamówienia i dokumenty źródłowe

Temat

Uwagi

Na jaki język?

Rodzaj tłumaczenia
zwykłeprzysięgłe (uwierzytelnione)

Załącz dokumenty


Twoje dane kontaktowe

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Faktura?
taknie

Dane do faktury

Polityka prywatności i polityka cookies: Zapoznaj się (w nowej zakładce)

Zapoznałem się z treścią polityki prywatności oraz polityką cookies.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( dodatkowych ) w postaci numeru telefonu oraz danych do faktury w celach umożliwienia sprawniejszego kontaktu w celu realizacji zamówienia oraz w celu wystawienia faktury

Nota prawna:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Rydz, prowadząca działalność gospodarczą AGIT Agnieszka Rydz z siedzibą w Lublinie, ul. 3 Maja 16/7, 20-078, wpisana do CEIDG, posiadająca numer NIP 9462158036, REGON 431013440.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.