Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne to usługa najczęściej zamawiana przez naszych klientów.

Teksty źródłowe

Teksty pisane pełnią liczne funkcje: informacyjne, edukacyjne, urzędowe, literackie, czy choćby marketingowe, jednak zasięg przekazu ogranicza się do języka, w którym zostały przygotowane.

Kluczowa rola tłumacza

Gdy chcemy, by tekst trafił poza granice naszego kraju, do osób mówiących w innym języku, wychowanych w innej kulturze, potrzebne jest nam jego tłumaczenie.

Od tego, jak dobrze zostanie wykonane, zależy wszystko.

Proces tłumaczenia jest czymś znacznie więcej niż tylko kopią przeniesieniem jeden do jednego słów zawartych w tekście na inny język. Różnice językowe wymagają od tłumacza dogłębnego zrozumienia gramatyki obu języków i często wiążą się z adaptacją tekstu do innej kultury albo innego sposobu wyrażania myśli. Jest to spore wyzwanie, dlatego najlepiej powierzyć je utalentowanym profesjonalistom z odpowiednim doświadczeniem i wykształceniem. Takich właśnie zatrudniamy w naszym biurze.

Tłumaczenia pisemne – przykładowe teksty

 • oferty handlowe
 • umowy
 • raporty
 • biznesplany
 • korespondencja handlowa
 • dokumentacja przetargowa
 • materiały marketingowe
 • deklaracje zgodności
 • umowy o zachowaniu poufności
 • normy
 • patenty
 • akty notarialne
 • pełnomocnictwa
 • statuty
 • ustawy
 • sprawozdania finansowe
 • audyty
 • dokumenty bankowe
 • informacje o działalności firmy
 • strategie marketingowe
 • deklaracje podatkowe
 • postanowienia sądu
 • akty oskarżenia
 • wyroki sądowe
 • odpisy z ksiąg wieczystych
 • strony internetowe
 • aktualności w portalach internetowych
 • foldery i broszury
 • książki
 • pisma urzędowe
 • zawiadomienia

Rodzaje tłumaczeń

Typ usługi

Tłumaczenia zwykłe

Bez poświadczenia

Tłumaczenia przysięgłe

Uwierzytelnione, poświadczone przez tłumacza przysięgłego

Specjalizacja

Tłumaczenia standardowe

Dokumenty pozbawione specjalistycznej terminologii.

Tłumaczenia specjalistyczne

Dokumenty specjalistyczne, z różnych dziedzin – medyczne, techniczne, literackie

Dziedzina tłumaczenia

Tłumaczenia prawnicze

różne

Tłumaczenia techniczne

różne

Tłumaczenia medyczne

różne

Tłumaczenia marketingowe

różne

Tłumaczenia literackie

różne