Tłumaczenia dla firm

  • Służymy pomocą przy pisaniu CV, korespondencji handlowej i prywatnej zgodnie z obowiązującymi zasadami pisania korespondencji w danym języku.
  • Udzielamy pomocy w wypełnianiu druków i formularzy.
  • Nasi klienci mogą liczyć na ogólną pomoc przy organizowaniu wyjazdu za granicę.
  • Oferujemy kompleksową obsługę spotkań, konferencji.
  • Tłumaczymy rozmowy telefoniczne (połączenie)  trójstronne i konferencyjne.
  • Oferujemy całodobową asystę tłumacza.
  • Organizujemy szkolenia dla firm.

Ogromne doświadczenie w tłumaczeniu tekstów ekonomiczno-prawnych pozwala nam na sprawne i profesjonalne przełożenie treści ekonomiczno-prawnych z/na język obcy.

TŁUMACZYMY:

oferty handlowe, kontrakty, raporty, business plany, korespondencja handlowa, dokumentacja przetargowa, materiały marketingowe, deklaracje zgodności, umowy o zachowaniu poufności, normy, patenty, akty notarialne, pełnomocnictwa, statuty, ustawy, sprawozdania finansowe, audyty, dokumenty bankowe, informacje o działalności firmy, strategie marketingowe, deklaracje podatkowe, postanowienia sądu, akty oskarżenia, wyroki sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, podstawowe dokumenty firmowe: KRS, NIP, VAT itp..

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ: