AGIT CENTRUM TŁUMACZEŃ | ul. 3 Maja 16/7 20-078 Lublin | agit@tlumacz.tv | 81 532 77 77 | 602 719 800 | Fax: 81 822 81 22 | Inne AGIT: HOTEL / SPA / SPORT
AGIT CENTRUM TŁUMACZEŃ
ul. 3 Maja 16/7, Lublin | agit-tlumacz.tv
602 719 800 | Fax: 81 822 81 22

RODO

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1) informujemy że:

  • Administratorem Państwa Danych Osobowych jest AGIT Agnieszka Rydz, ul. 3 Maja 16/7, 20-078 Lublin, NIP: 946-215-80-36;
  • Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@agit.com.pl lub pisemnie na adres: ul. 3 Maja 16/7, 20-078 Lublin;
  • W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby upoważnione.
  • Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w zakresie świadczonych przez siebie usług. Administrator zbiera dane osobowe również podczas spotkań w siedzibie Spółki, na eventach, jak również podczas wymiany korespondencji drogą mailową oraz telefoniczną, w celach związanych ze świadczeniem usług, nawiązywaniem i utrzymaniem kontaktów biznesowych oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego związanego z przedstawianiem aktualnych ofert lub promocji usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora zgodnie z art.6 ust. 1 pkt f) RODO.
  • Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne w celu realizacji świadczonych usług, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa.
  • Podanie danych w szczególności danych umożliwiających kontakt z Państwem na odległość ( adres e-mail oraz numer telefonu ) jest dobrowolne, ale konieczne w celu zapewnienia kontaktu przy realizacji naszych usług.Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu należy złożyć wniosek do Administratora Danych Osobowych na wskazany powyżej adres do kontaktu.
  • Macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.